IAOD – Mednarodno združenje za orgelsko dokumentacijo

Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation (International Association for organ documentation), je mednarodno združenje strokovnjakov za orgelsko dokumentacijo. Ustanovljeno je bilo januarja 1990 in ima sedež v Berlinu. Pobudnik in ustanovitelj je bil dr. Uwe Pape, profesor informatike na Tehniški univerzi v Berlinu, gostujoči predavatelj na mnogih ameriških in evropskih univerzah ter dolgoletni neodvisni strokovnjak za orgle na Saškem, Bremnu, Brandenburgu in Berlinu. Že leta 1985 je za območje Berlina in Brandenburga zasnoval prvo digitalno podatkovno zbirko orgel na svetu in s tem pokazal prednosti takšnega načina urejanja podatkov. V okviru ORDA, kakor se je imenoval projekt Tehniške univerze iz Berlina, so zbirali podatke o orglah, orglarjih, dogodkih in literaturi, ki je kakorkoli povezana z orglami. Podatkovna struktura ORDA še danes služi kot idejna osnova za mnoge državne in regijske podatkovne zbirke

Osnovni namen IAOD je znanstveni napredek raziskav dragocenih in zgodovinsko pomembnih orgel. Zastavljene cilje združenje dosega z delovanjem na različnih področjih, predvsem
- z raziskavami izdelovanja orgel v preteklosti in danes,
- s pregledovanjem in analizo cerkvenih in drugih zgodovinskih arhivov,
- z vzpostavitvijo enotnega sistema za popis in dokumentacijo orgel,
- z računalniško podprtim shranjevanjem in dokumentiranjem rezultatov raziskav,
- s sprotnim objavljanjem rezultatov v strokovnih revijah, knjigah in na konferencah.

 Združenje IAOD vsako leto ali vsako drugo leto organizira generalno skupščino, na katerem člani pregledajo dejavnosti preteklega leta in potrdijo načrte vodstva in odborov za naslednje leto. Skupščina je običajno povezana s strokovnim srečanjem, na katerem obravnavajo različne teme. 

www.iaod.eu