Slovenski izdelovalci velikih orgel

Vrste velikih orgel delimo po obdobjih in šolah, katerim so pripadali izdelovalci - orglarji. Pred barokom so bile velike orgle prava redkost. Strokovnjaki so si danes precej enotnega mnenja, da barok predstavlja v razvojnem smislu začetek, v tehničnem in akustičnem pa tudi vrhunec razvoja velikih orgel. V tem času so v Evropi najbolj znane in prepoznavne nemška, italijanska (beneška), angleška, in francoska šola. Prvi dve tudi v slovenski orgelski krajini. Glavne razlike se kažejo pri zvoku oziroma sestavi piščalja, tudi pri velikosti. Kateri baročni šoli je pripadal orglar največkrat enostavno razberemo iz imen registrov. Povezave med tipkami in ventili piščali so mehanične. Baročne orgle so še danes najbolj cenjene pri organistih in poslušalcih, saj je njihov zvok čist, neposreden in barvno raznolik. V naših krajih velja omeniti Janeza Frančiška Janečka in Frančiška Ksaverija Križmana.
Druga polovica 18. stoletja je prehodno obdobje klasicizma, ki se le v detajlih razlikuje od baroka. Razliko opazimo pri sestavi piščalja. Vrhunec klasicizma pri nas doseže Johann Gottfried Kunath s postavitvijo orgel v ljubljanski stolnici leta 1830.
Naslednje stoletje prinese romantiko, kjer je razvoj tehnike negativno vplival na izdelovanje orgel - orglarstvo. Opazne so spremembe pri sestavi piščalja, kjer prevladuje enoličnost oziroma posnemanje orkestra. Dodatno enoličnost poveča še pnevmatična, kasneje pa elekto-pnevmatična povezava med tipko in piščaljo, s čemer organist zgubi neposredni vpliv na odpiranje ventila pod piščaljo. Zvok je medel in zmazan. Igranje na romantične orgle je izrazito mehko. Predstavniki z največ izdelki na slovenskem so Franc Goršič, Anton Dernič, Zupan in sinovi, Ivan Milavec ter Franc in Anton Jenko.
Začetek 20. stoletja prinese pri gradnji orgel obujanje baroka in pozitivno uporabo tehnike: novi barok. Ponovno se uveljavlja popolnoma mehanska traktura in značilna baročna dispozicija registrov, s katero se dosega čist in jasen zvok. V Sloveniji danes takšne orgle izdelujejo Orglarska delavnica Mariborske škofije, Orglarstvo Anton Škrabl iz Rogaške Slatine in Orglarstvo Močnik iz Cerkelj na Gorenjskem.