Orgle v cirkusu in v graščinah

Orgle so bile v rimskih časih cirkuško glasbilo. Šele v srednjem veku jih je kot bogoslužno glasbilo začela uporabljati Cerkev. Nikoli niso bile predmet nasprotovanj med posameznimi strujami ali religijami ali med laično in cerkveno oblastjo. Protestanti, na primer, ki so iz cerkvenih stavbe počistili vse oltarje in podobe svetnikov, so orgle pogosto pustili. Znano je tudi, da je ljubljanski katoliški škof Tomaž Hren v svoji protireformacijski vnemi pustil ohraniti manjše orgle, imenovane regal iz sicer protestantske cerkve sv. Elizabete. Še več. Regal „krivovercev” je kasneje celo uporabljal pri katoliških procesijah. Orgle so uporabljali za zabave po gradovih in dvorcih, danes jih mnogo stoji v koncertnih dovranah in glasbenih šolah.